Euromedicina.czČesky
česky english deutsch
V naší databázi EU nemocnic a ostatních lůžkových zařízení najdete nyní přes 1100 položek . Podobně rozsáhlá databáze v EU zatím neexistuje. Jakékoli dotazy a připomínky můžete posílat na mail :
info[at]euromedicine[dot]eu
Dopravní zdravotnictví - Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
Italská 37/560
121 43, Praha 2
Česká republika

Telefon: 221087111, 221087401
Fax: 222 253 027
Lokalizace
gpsZobrazit GPS
Základní informace
nahled_nemocnice
Železniční nemocnice Praha poskytuje zdravotnické služby nejenom zaměstnancům Českých drah, ale i ostatním klientům z celé České republiky.
Železniční nemocnice Praha se nachází v centru Prahy, na okraji Riegrových sadů nad Hlavním nádražím, s pohledem na pražské panorama. Železniční nemocnice Praha, včetně 56 lůžek (většina s výhledem na Hradčany), působí v oblasti prevence, diagnostiky a kurativy. Se zavedením všeobecného zdravotního pojištění umožnila kapacita zařízení otevřít svou nabídku i jiným než železničním pacientům. Mezi její priority patří závodní preventivní péče , poskytovaná jak zaměstnancům Českých drah, tak ostatním smluvním partnerům. Nedílnou součástí činnosti je provádění prohlídek pro zaměstnance posuzované dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb. (práce v kolejišti ČD).
Provádíme Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty) pro všechny kategorie řidičů . podle § 87a zákon č. 411/ 2005 Sb. , který platí od 1.7.2006. Nabízíme rovněž neurologické a EEG vyšetření , která provádí lékař specialista.
Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1.července 2006 povinen požadovat každý praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky.
Praktičtí lékaři Centra závodní preventivní péče poskytují primární péči pro registrované pacienty.
Důležitou složkou činností je odborná ambulantní péče prováděná v těchto ordinacích: interní (lipidová poradna, diabetologie, kardiologie + ECHO, nefrologie, endokrinologie, cévní, ergometrie, spirometrie, revmatologická, gastroenterologická), endoskopie, kožní, neurologická (EEG, EMG), oční, otorhinolaryngologická + audiologie + posturografie + rotační křeslo, gynekologická, chirurgická + zákrokový sálek, vertebrologická + tělocvična + elektroléčba, laeser, ortopedická, urologická + zákrokový sálek, psychiatrie, psychologie.
Biochemická vyšetření krve a moče, vyšetření hematologická, imunologická, mikrobiologická, farmakologická provádí Oddělení klinické biochemie a hematologie.
Odborná vyšetření pomocí zobrazovacích metod (rtg, sonografie, CT) provádí Centrum zobrazovací diagnostiky.
Menší chirurgické zákroky jsou prováděny na zákrokovém sálku.
Na lůžkovém oddělení ŽNP jsou prováděny diagnostické a léčebné hospitalizace pacientů zoblasti vnitřního lékařství, vertebrologie, neurologie a pacientů po vybraných operacích na zákrokovém sálku.
V oblasti placených služeb ŽNP rozšířila nabídku o manažerské prohlídky a prohlídky pro klienty životních pojišťoven, které jsou poskytovány v ordinacích individuální zdravotní péče .
Podrobné informace
Centrum individuální zdravotní péče
Centrum individuální zdravotní péče
Provádí manažerské prohlídky, které jsou zaměřeny na prevenci civilizačních chorob (kardiovaskulární a onkologická onemocnění). Dále nabízí systém individuální zdravotní péče ve většině medicínských oborů (interna, chirurgie, oční, kožní, atd.) s ohledem na individuální potřeby a časové možnosti klienta. Provádí vyšetření klientů pro životní pojišťovny. CHARAKTERISTIKA INDIVIDUÁLNÍCH SLUŽEB 1. Komplexní manažerské prohlídky Tento produkt je koncipován jako jednorázová (resp. periodická) prohlídka mající za cíl odhalit zejména potenciální kardiovaskulární či onkologické onemocnění.Je určen zejména pro vysoce exponované pracovníky ve vrcholových řídicích funkcích. Základem prohlídky pro všechny klienty je podrobné interní vyšetření, tj. anamnéza, komplexní fyzikální vyšetření (krevní tlak, váha, vyšetření srdce, plic atd.), preventivní onkologická prohlídka (kůže, prostata, prsy) a EKG. Dále je součástí této prohlídky komplexní biochemický screening zaměřený na jednotlivé orgánové systémy (jaterní testy, cholesterol, krevní cukr, moč, krevní obraz). Druhým stupněm komplexní zdravotní prohlídky je její rozšíření pro daný věk, pohlaví a další civilizační rizikové faktory, tj. zejména kouření. Z tohoto pohledu pak nabízíme rozšíření komplexních prohlídek takto: . muži a ženy do 40 let . muži nad 40 let věku (nekuřáci) - laboratorní test nádoru prostaty (tzv. PSA) . muži nad 40 let věku (kuřáci) - rtg plic, zátěžové EKG, PSA . ženy nad 40 let věku (nekuřačky) - ultrazvuk prsních žláz . ženy nad 40 let věku (kuřačky) - ultrazvuk, rtg plic, zátěžové EKG. Samozřejmě je možno rozsah komplexní preventivní prohlídky flexibilně upravit dle konkrétních požadavků zadavatele (často je např. požadováno zadavateli oční vyšetření, vyšetření ušní, včetně vyšetření se zaměřením na poruchy rovnováhy, HIV). Cenové kalkulace prohlídek jsou stanoveny dle platného ceníku ŽNP. 2. Individuální organizace zdravotnických služeb Tento produkt je koncipován jako dlouhodobá soustavná péče o pracovníky zadavatele za předem sjednanou paušální částku. ŽNP zajišťuje individuálně potřebnou péči ve všech základních medicínských oborech s ohledem na časové potřeby účastníků smlouvy v zájmu minimalizování prodlev (tj. přednostně) a se zajištěním komplexnosti. Konkrétní zdravotnická činnost je pro klienty zajišťována internistou na oddělení řízené péče, který je lékařem prvního kontaktu a zajišťuje organizaci dalších specializovaných zdravotnických služeb. Před zahájením dlouhodobé individuální péče je vhodné absolvovat komplexní preventivní prohlídku, kde je již možno odhadnout potřebu eventuálních následných odborných vyšetření a která podá komplexní zdravotní informaci o klientovi. Cenová kalkulace individuální zdravotní péče je rovněž uvedena v ceníku služeb ŽNP.
Centrum závodní preventivní péče
Centrum závodní preventivní péče
Poskytujeme závodní preventivní péči pro podniky v souladu se zněním § 40 Zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Vyšetřujeme osoby posuzované podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 t.j. zaměstnance Českých drah a.s. a zaměstnance firem, od kterých je vyžadován vstup do prostor ČD a.s Provádíme Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty) pro všechny kategorie řidičů, podle § 87a zákon č. 411/ 2005 Sb. , který platí od 1.7.2006. Nabízíme rovněž neurologické a EEG vyšetření , která provádí lékař specialista. Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1.července 2006 povinen požadovat každý praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky.
Centrum zobrazovací diagnostiky
Centrum zobrazovací diagnostiky
Centrum zobrazovací diagnostiky je oddělení, které v rámci ŽN Praha poskytuje preventivní a diagnostické služby pro pacienty vlastní nemocnice i pro další pražská i mimopražská zdravotnická zařízení. Provádějí se zde rentgenová vyšetření nejrůznějšího typu mimo invazivní metody a mamografická vyšetření. Dále poskytuje vyšetření sonografická včetně dopplerovských metod a provádí diagnostiku pomocí CT (computer tomography).
Chirurgie
Dermatovenerologická ambulance
Gynekologie
Interní ambulance
Lůžkové oddělení
Lůžkové oddělení
Lůžkové oddělění provádí diagnostické a léčebné hospitalizace pacientů z oblasti vnitřního lékařství, vertebrologie a neurologie. Dále hospitalizuje pacienty po vybraných operacích na zákrokovém sálku. Přijímáni jsou všichni nemocní bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou zaměstnanci ČD. Plánované příjmy je nutno domluvit s primářem oddělení nebo v případě jeho delší nepřítomnosti s jeho zástupcem.
Neurologie
Oční ambulance
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Oddělení klinické biochemie a hematologie
je samostatné oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek ŽN Praha. Na OKBaH se provádí převážně biochemická vyšetření krve a moče a vyšetření hematologická. Dále laboratoř provádí některá vyšetření imunologická, mikrobiologická, farmakologická a vyšetření patřící pod laboratoř nukleární medicíny. OKBaH provádí odběry krve a sběr biologického materiálu na vyšetření prováděná v jiných laboratořích. Výsledkem vyšetření v OKBaH je zpráva o klinicko-biochemickém vyšetření. Tato zpráva je součástí dokumentace nezbytné k diagnostické činnosti.
Ortopedie
Praktičtí lékaři
Psychiatrie a psychologie
Rehabilitace
Revmatologie
Urologie
Ušní,nosní,krční
Zákrokový sálek ŽN Praha
 Ostatní služby
Lékárna helenská.