Euromedicina.czČesky
česky english deutsch
V naší databázi EU nemocnic a ostatních lůžkových zařízení najdete nyní přes 1100 položek . Podobně rozsáhlá databáze v EU zatím neexistuje. Jakékoli dotazy a připomínky můžete posílat na mail :
info[at]euromedicine[dot]eu
DOMOV Sv. Karla Boromejského
K Šancím 50
163 00, Praha 17 - Řepy
Česká republika

Telefon: +420 235 323 248
Fax: +420 235 302 720
Lokalizace
gpsZobrazit GPS
Základní informace
nahled_nemocniceČTYŘI SVĚTY POD JEDNOU STŘECHOU
  • SVĚT STARÝCH A NEMOCNÝCH LIDÍ
  • SVĚT ŘEHOLNÍCH SESTER
  • SVĚT CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
  • SVĚT ODSOUZENÝCH ŽEN
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO JE CÍRKEVNÍ ZAŘÍZENÍ, V NĚMŽ SE SPOJUJÍ ČTYŘI SVĚTY A VYTVÁŘEJÍ TAK ZCELA OJEDINĚLÝ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ŘEHOLNICE KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, VĚKEM POKROČILÍ A NEMOCNÍ LIDÉ, ODSOUZENÉ ŽENY A CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI. TYTO ČTYŘI SVĚTY SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁŘELY PROSTŘEDÍ VZÁJEMNÉ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE.
Podrobné informace
1. Pobytové odlehčovací služby pro seniory
1. Pobytové odlehčovací služby pro seniory
Mnoho rodin nebo příbuzných, kteří se doma starají o svého věkem pokročilého a nesoběstačného člena, se často ocitne v tíživé situaci, kdy po přechodnou dobu nemohou tuto péči sami zajistit nebo jsou vyčerpaní a potřebují si odpočinout, aby se mohli dál o svého blízkého starat. Jindy je potřeba překlenout určité období od podání žádosti do umístění seniora do trvalého zařízení, když už péče doma není vůbec možná. Tato potřeba je základní myšlenkou přechodných pobytů ze sociálních důvodů. Po dobu, kdy je starý člověk v našem Domově, se mu snažíme poskytovat komplexní péči, která zahrnuje kromě ošetřování také rehabilitaci, aktivizaci pomocí ergoterapie a kulturních akcí, usilujeme o obnovení schopností sebeobsluhy, dopřejeme mu využívat možností duchovní péče a respektujeme přitom podle možností individuální potřeby všech svěřených. Obětavá práce personálu je motivována myšlenkou milosrdenství, která charakterizuje poslání Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Více informací: Zde
2. Zdravotní pobyty pro seniory
2. Zdravotní pobyty pro seniory
Pacientům na lůžkách následné ošetřovatelské péče umožňujeme doléčovací a rehabilitační pobyty po dobu, kdy už nepotřebují akutní lékařskou péči, ale neobejdou se bez péče ošetřovatelské. Proto, aby se mohli pokud možno ve zlepšeném stavu vrátit do svých rodin, anebo stabilizováni přejít do trvalého zařízení, poskytujeme jim náročnou péči lékařů a zdravotnického personálu, která vychází z moderních geriatrických poznatků a je doplňována rehabilitací. Služba pacientům zahrnuje rovněž všestrannou aktivizaci. Zajišťuje také možnost účasti na kulturních pořadech. Za přispění duchovních služeb vytváříme láskyplné prostředí, přijímáme pacienta se všemi jeho jednotlivými přáními a potřebami. Umírající obklopujeme pozornou účastí s odborným tišením bolestí a obtíží. Snažíme se o to, aby naše zařízení nebylo jen "poskytovatelem služeb", ale domovem, kde se staří lidé dobře cítí. Odměnou je nám spokojenost a vyjádřená vděčnost našich pacientů.
3. Hospicový pokoj
O těžce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce lékařské, ošetřovatelské i duchovní. Uvědomujeme si, že nestačí zajistit pouze hygienické a zdravotní potřeby. Je velmi důležité chápat i potřebu bytostnou a nejhlubší, která člověku nakonec zůstává jako poslední a jediná. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zřídit speciální pokoj, který umožní pacientům v terminálním stádiu života důstojný odchod ve spojení se svými nejbližšími. Jsou rodiny, které chtějí své blízké s láskou doprovázet, ale na složité a odborné ošetřování nemají potřebné znalosti a sílu. V Domově se snažíme tuto potřebu nemocného, aby mu byl někdo nablízku, naplňovat doprovázením – častou přítomností personálu, rodinných příslušníků, dobrovolníků, řádových sester, asistentky duchovní péče i kněze. Zařízení hospicového pokoje má připomínat více domov než nemocnici. Přesto se neobejde bez speciálního vybavení jako je polohovací lůžko, zvedák, pojízdná koupací vana, pojízdný oxygenátor, injekční pumpa a jiné pomůcky.
4. Denní stacionář
4. Denní stacionář
Denní pobyty v příjemném prostředí stacionáře jsou další velkou pomocí rodinám i starým lidem, kteří u nás tráví všední dny po dobu, kdy ti, kdo o ně doma pečují, jsou v zaměstnání. Tyto pobyty seniorům umožňují prodloužení doby, kdy každý večer a o víkendech mohou být ve svých rodinách a necítí se z nich předčasně vyloučeni trvalým umístěním v zařízení sociálních služeb. Jsou to lidé věkem pokročilí, nesoběstační a často handicapovaní. Během pobytu ve stacionáři je o ně všestranně postaráno. Zabezpečujeme jim celodenní stravování a hygienickou péči, dále pak ergoterapeutické a rehabilitační cvičení, a také mnohé aktivity, které mohou sledovat nebo jich být účastni. Denní program je přizpůsobován aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potřebám našich klientů. Společnou činností naplňujeme potřebu sociálního kontaktu ve skupině.
5. Sanitářský kurz sv. Zdislavy
V samostatné části budovy Domova sídlí Oddělení výkonu trestu pro ženy, které je součástí Vazební věznice v Ruzyni. Odsouzeným ženám umožňujeme pracovat na různých pracovištích Domova. Možnost rozmanité a smysluplné práce v kolektivu spolupracovníků má výrazně kladný vliv na úspěch jejich resocializace. Setkávání se světem nemocných se jim stává podnětným přínosem pro změnu jejich smýšlení, přátelský a vstřícný postoj zaměstnanců jim pomáhá přehodnotit jejich minulost a rozhodnout se pro dobré znovuzačlenění do společnosti. Pro vybrané a osvědčené ženy pořádáme dvakrát ročně sanitářský kurz sv. Zdislavy, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví, ve kterém se jim dostane odborné teoretické přípravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou zařazeny jako sanitářky na oddělení s pacienty. Zvýšení kvalifikace pomůže ženám po propuštění z výkonu trestu najít vhodné zaměstnání a uplatnit nabyté znalosti a zkušenosti