Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 1 knih v ceně 356 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Proteiny akutní fáze
prewiev
Název:Proteiny akutní fáze
Autor:Pavel Maruna
Formát:288 stran
Vydáno:2004
ISBN:80-85912-05-8
Vydavatel:Maxdorf
Cena:390 CZK | Sleva 10 %| 351 CZK
KoupitVložit do košíku
našly pevné místo ve vyšetřovacích algoritmech řady zánětlivých stavů. Přesto nebyla dosud problematika těchto proteinů v české (a podle autorových poznatků ani v cizojazyčné) literatuře komplexně zpracována formou monografie. Předložená práce má tak vyplnit mezeru, která se po vydání několika monografií věnovaných cytokinům (Klener: Cytokiny ve vnitřním lékařství, Grada, 1997 , Gürlich a Maruna: Cytokiny v chirurgii, Galen, 2001) otvírá v této vysoce aktuální oblasti vědeckého výzkumu. Autor se snaží nejnovější fyziologické a patofyziologické poznatky o APP zasadit do kontextu dalších zánětlivých ukazatelů. Jeho cílem je nabídnout nejen vědcům, ale především klinickým lékařům komplexní přehled o těchto mediátorech a jejich diagnostickém využití v nejrůznějších lékařských podoborech spolu s kritickým zhodnocením jejich výhod i omezení. Práce je členěna do 8 kapitol. Úvodní 2 kapitoly podávají základní společnou charakteristiku proteinů akutní fáze a jejich postavení v cytokinové síti a systémové zánětlivé odpovědi. Podkapitoly věnované cytokinům zdůrazňují především jejich regulační úlohu v syntéze proteinů akutní fáze i zpětnovazebnou aktivitu těchto proteinů v cytokinové síti. Nicméně přehled cytokinů, který je určen pro zájemce o tuto problematiku, zahrnuje i vlastnosti řady recentně objevených mediátorů z let 2001-2003, které v naší literatuře nebyly dosud publikovány. Kapitola 3. a současně nejrozsáhlejší nabízí přehled 16 hlavních proteinů akutní fáze s četnými odkazy na českou a zahraniční literaturu. Zákonitostem regulace tvorby proteinů akutní fáze je věnována 4. a 5. kapitola. Tyto fyziologicky zaměřené kapitoly jsou základem pro pochopení patofyziologických a klinických aspektů, které jsou obsahem 6. a 7. kapitoly. Značný rozsah je věnován popisu jak vzácných, tak i poměrně častých onemocnění doprovázejících vrozené deficity jednotlivých proteinů akutní fáze spolu se zajímavou otázkou geografického výskytu jednotlivých genetických abnormalit. Přehled současných poznatků o úloze těchto proteinů v patogenezi takových onemocněn,í jako je ateroskleróza, Alzheimerova choroba nebo trombembolická choroba, představuje nejenom shrnutí současného pohledu na tuto novou a v literatuře vysoce diskutovanou úlohu proteinů akutní fáze, ale může se stát i inspirací pro další vědeckou práci na tomto poli. Pro klinickou praxi je nejdůležitější 8. kapitola, věnovaná diagnostickému využití proteinů akutní fáze včetně jejich srovnání s dalšími užívanými zánětlivými parametry - cytokiny a prokalcitoninym. Uvedeny jsou indikace a přednosti jednotlivých vyšetření s ohledem na jejich přínos i ekonomickou zdůvodnitelnost. Přehlednost knihy zvyšují desítky tabulek a obrázků. Zájemce o hlubší studium uvedené problematiky zejména z řad výzkumníků ocení extenzivní přehled použité literatury zahrnující 291 publikací a monografií zejména z období posledních 5 let. Kniha je v první řadě určena lékařům se zaměřením na intenzivní medicínu a pro ty odborníky, kteří se často setkávají s diferenciální diagnostikou zánětlivých projevů (onkologové, hematologové). Věříme, že užitečné informace zde naleznou i další lékaři přicházející do kontaktu se zánětlivými stavy, jako jsou pediatři a chirurgové. S vědomím toho, že problematika proteinů akutní fáze v současné době hluboce zasahuje také do neurologie, onkologie, kardiologie, pneumologie nebo gastroenterologie, jsme přesvědčeni, že naše kniha bude inspirativní a poučná i pro lékaře těchto a dalších oborů.