Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 1 knih v ceně 297 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Gynekologie
prewiev
Název:Gynekologie
Autor:Lukáš Rob Alois Martan Karel Citterbart a kol.
Formát:319 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-501-7
Vydavatel:Galén
Cena:1200 CZK | Sleva 10 %| 1080 CZK
KoupitVložit do košíku
Důvodem k novému, doplněnému a přepracovanému vydání této učebnice byl především bouřlivý rozmach nových diagnostických technik a léčebných metod zasahující prakticky všechny gynekologické subspecializace. Spolupráci na učebnici přijali přední čeští a moravští pedagogové působící na všech lékařských fakultách v České republice. Monografie je široce koncipována – zahrnuje problematiku od anatomie a fyziologie přes vrozené vývojové vady, endokrinní syndromy, dětskou gynekologii, poruchy plodnosti, asistovanou reprodukci, urogynekologii, nemoci prsu až k právní a etické problematice. Od minulého vydání byla rozšířena o dvě nové kapitoly. Jednou je kapitola o sestupech orgánů malé pánve, kdy nové technologie s možností dynamického zobrazení umožnily tuto problematiku lépe pochopit a optimalizovat její řešení. Další z nově zařazených kapitol reflektuje dnes velice aktuální téma o psychosomatice v gynekologii. U sedmi kapitol došlo ke změně autora, kapitola o operačních postupech byla přepracována a jednotlivé operační postupy byly včleněny do odpovídajících kapitol. Učebnice je koncipována jako výchozí text pro pregraduální výuku gynekologie, a to všech jejích podoborů. Měla by být ale také základním studijním pramenem pro postgraduální výuku, aktuálně doplňovanou informacemi z českých a zahraničních monografií. OBSAH: Předmluva • 1. Anatomie reprodukčních orgánů • 2. Fyziologie reprodukčních orgánů • 3. Vyšetřovací metody • 4. Gynekologické operace • 5. Vrozené vývojové vady • 6. Endokrinní syndromy • 7. Nepravidelnosti menstruačního cyklu • 8. Dětská gynekologie • 9. Sexualita ženy • 10. Plánované rodičovství a antikoncepce • 11. Záněty • 12. Endometrióza • 13. Poruchy plodnosti • 14. Asistovaná reprodukce • 15. Prekancerózy a nádory • 16. Descenzus orgánů malé pánve • 17. Urogynekologie • 18. Náhlé příhody • 19. Nemoci prsu • 20. Klimakterium • 21. Právní a etická problematika v gynekologii • 22. Psychosomatika v gynekologii • Rejstřík