Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 2 knih v ceně 882 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Chirurgie orgánových metastáz
prewiev
Název:Chirurgie orgánových metastáz
Autor:Ivan Čapov a kol.
Formát:181 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-493-5
Vydavatel:Galén
Cena:890 CZK | Sleva 10 %| 801 CZK
KoupitVložit do košíku
Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu před dvaceti lety téměř nepřijatelném. V průběhu posledních dvou dekád však došlo k opravdové revoluci léčebných a diagnostických možností v přístupu k mnoha maligním nádorům. Tento vývoj s sebou přinesl možnost zmenšení nádoru a vzdálených metastáz po předchozí indukční terapii do velikosti, která jej činí operabilním. Precizní diagnostika počtu těchto metastáz v celém organismu je pak zásadním procesem pro rozhodnutí o chirurgické intervenci. Chirurgie metastáz využívá nových technologií, jako je radiochirurgie, termoablace, techniky embolizace nádorů a hypertermie. Tento vývoj umožňuje indikovat chirurgickou intervenci u pacientů postižených metastatickým onemocněním stále častěji. Snahou autorů bylo podat v této publikaci přehled terapeutických přístupů v chirurgii orgánových metastáz a pomoci hledat nové cesty směrem k vyléčení pokročilých stadií nádorového onemocnění. OBSAH: Autoři • Předmluva • Introduction • Úvod • 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu • 2. Obecné klinické aspekty diagnostiky a terapie nádorových metastáz • 3. Možnosti intervenční radiologie v léčbě metastáz • 4. Léčba bolesti u kostních metastáz • 5. Význam funkčních zobrazovacích metod v diagnostice metastáz – pozitronová emisní tomografie – PET scan • 6. Plicní metastázy • 7. Jaterní metastázy • 8. Neurochirurgická problematika mozkových metastáz • 9. Kostní metastázy • 10. Metastázy do regionálních mízních uzlin • 11. Sporadicky se vyskytující metastázy • 12. Kožní metastázy • 13. Metastázy nádorů dětského věku • 14. Metastatické postižení peritonea a pleury • 15. Závěr • Seznam zkratek • Rejstřík