Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Nejčastější chlopenní vady - Aortální stenóza a mitrální regurgitace
prewiev
Název:Nejčastější chlopenní vady - Aortální stenóza a mitrální regurgitace
Autor:Roman Čerbák
Formát:188 stran
Vydáno:2007
ISBN:978-80-7262-523-9
Vydavatel:Galén
Cena:690 CZK | Sleva 10 %| 621 CZK
KoupitVložit do košíku
Poznatky posledních let přinesly zřetelný pokrok v chápání etiologie, diagnostiky i léčby chlopenních srdečních vad. Nejčastějšími a nejčastěji operovanými vadami jsou aortální stenóza a mitrální regurgitace. Pokročilé chlopenní vady levého srdce pravidelně doprovází trikuspidální regurgitace. Ze zjednodušeného označení »degenerativní etiologie« se postupně vydělují geneticky podmíněné, zánětlivé či ischemické změny, aktivní kalcifikace a mnohé jiné. Do diagnostiky vstupuje vedle echokardiografie i výpočetní tomografie a magnetická rezonance. Rozšiřuje se operativa: zatímco v roce 1993 bylo našem státě operováno pouze 604 nemocných, v roce 2006 to již byl více než pětinásobek. Operačních korekcí sekundární trikuspidální regurgitace se v posledních letech u nás provádí více než 500. Kolektiv třinácti autorů, kteří se podíleli na vzniku této publikace, se pokusil shromáždit nové informace a nabídnout optimální současný diagnostický a léčebný postup u nemocného s chlopenní vadou, ale také připomenout, že vadu můžeme dobře vyšetřit a léčit jen tehdy, pokud na ni ošetřující lékař včas pomyslí, přiloží na hrudník nemocného fonendoskop a uslyší ji. Monografie by měla najít své čtenáře mezi studenty lékařských fakult, praktickými lékaři, ambulantními internisty i kardiology, nemocničními lékaři, kardiochirurgy i rehabilitačními lékaři. OBSAH: Předmluva • Úvod • 1. Chlopenní vady v současnosti (Výskyt • Etiologie • Rozpoznání nemoci • Chlopenní vady a těhotenství • Změny operačních postupů • Pooperační sledování) • 2. Etiologie chlopenních vad (Etiologie aortální stenózy • Etiologie mitrální regurgitace • Etiologie trikuspidální regurgitace • Etiologie a patogeneze revmatické horečky) • 3. Diagnóza (Současný stav základního klinického vyšetření v rozpoznání chlopenních vad • Současná úloha echokardiografického vyšetření • Echokardiografická diagnostika aortální stenózy • Echokardiografická diagnostika mitrální regurgitace • Nové pohledy na použití metody PISA při kvantifikaci mitrální regurgitace • Echokardiografická diagnostika trikuspidální regurgitace • Peroperační transezofageální echokardiografie • Výpočetní tomografie a magnetická rezonance u chlopenních vad • Srdeční katetrizace) • 4. Léčba chlopenních vad (Medikamentózní terapie aortální stenózy • Medikamentózní terapie mitrální regurgitace • Arytmie u chlopenních vad • Infekční endokarditida: komentář k nové verzi doporučených postupů) • 5. Změna indikačních kritérií k operaci (Změny indikačních kritérií k operaci • Aortální stenóza • Mitrální regurgitace) • 6. Novinky v operační léčbě chlopenních vad (Chirurgická terapie aortální stenózy • Chirurgická terapie mitrální regurgitace • Chirurgická terapie fibrilace síní • Chirurgická terapie trikuspidální regurgitace) • 7. Perkutánní chlopenní intervence (Úvod • Perkutánní balonková aortální valvuloplastika • Perkutánní implantace umělé chlopně u aortální stenózy • Perkutánní korekce mitrální regurgitace • Závěr) • 8. Protézová endokarditida: prevence a terapie (Protézová endokarditida: etiologie, výskyt, rizika • Přetrvávající zvýšené teploty: příčiny a diferenciální diagnostika • Prevence a terapie) • 9. Transplantace srdce – ultimum refugium chlopenních srdečních vad (Úvod a současný stav • Indikace a kontraindikace transplantace srdce • Dárce • Chirurgická technika ortotopické transplantace srdce • Rejekce myokardu • Imunosuprese po transplantaci srdce • Potransplantační sledování) • 10. Pooperační sledování (Pooperační sledování • Antikoagulační terapie • Dysfunkce umělé chlopně • Péče o nemocného po výkonu na srdeční chlopni) • 11. Slovo závěrem • Zkratky • Rejstřík