Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Laboratorní diagnostika
prewiev
Název:Laboratorní diagnostika
Autor:Tomáš Zima
Formát:906 stran
Vydáno:2007
ISBN:978-80-7262-372-3
Vydavatel:Galén
Cena:1500 CZK | Sleva 10 %| 1350 CZK
KoupitVložit do košíku
Po úspěšném prvním vydání monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání druhé, aktualizované a doplněné o nové kapitoly. Kniha je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří provádějí laboratorní vyšetření. Obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Uvádí racionální přístupy k diagnostice řady onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a možnostem použití metod u nás. Monografie zahrnuje ve 41 kapitolách laboratorní diagnostické metody používané ve většině lékařských oborů s rozdělením na obecné popisy jednotlivých analytů, ale také na popis vyšetřovaných postupů u jednotlivých nemocí a syndromů. Za cennou je možno považovat vazbu laboratorních vyšetření k podstatě metabolických pochodů za fyziologických i patologických podmínek, při akutních, subakutních a chronických stavech. Rovněž jsou zde stručně zmíněny obecné podmínky odběru biologického materiálu, změny laboratorních parametrů v pediatrii a geriatrii a dále principy laboratorních metod. Pro praxi jsou užitečné také referenční hodnoty laboratorních vyšetření. První vydání této publikace získalo v roce 2003 Cenu České internistické společnosti ČLS JEP a Cenu prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně. OBSAH: 1. Obecný úvod k laboratornímu vyšetření • 2. Laboratorní diagnostika v kardiologii • 3. Laboratorní diagnostika v pneumologii • 4. Laboratorní diagnostika v hematologii • 5. Laboratorní diagnostika v gastroenterologii • 6. Laboratorní diagnostika v hepatologii • 7. Laboratorní diagnostika v nefrologii • 8. Poruchy metabolismu sacharidů a diabetes mellitus • 9. Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů • 10. Hyperhomocysteinémie • 11. Laboratorní diagnostika v endokrinologii • 12. Laboratorní diagnostika kostního metabolismu • 13. Laboratorní diagnostika v revmatologii • 14. Vnitřní prostředí • 15. Reaktivní formy kyslíku a dusíku a antioxidační systémy • 16. Laboratorní diagnostika nutričního stavu • 17. Nádorové markery • 18. Laboratorní diagnostika v neurologii • 19. Vyšetření mozkomíšního moku • 20. Laboratorní diagnostika v psychiatrii • 21. Laboratorní diagnostika v chirurgii a u náhlých příhod břišních • 22. Laboratorní diagnostika v kardiovaskulární chirurgii • 23. Laboratorní diagnostika v urologii • 24. Laboratorní diagnostika v gynekologii a porodnictví • 25. Laboratorní diagnostika v intenzivní medicíně • 26. Laboratorní diagnostika v imunologii • 27. Laboratorní diagnostika infekčních nemocí • 28. Laboratorní diagnostika v dermatovenerologii • 29. Laboratorní diagnostika v oftalmologii • 30. Laboratorní diagnostika v otorinolaryngologii • 31. Laboratorní diagnostika ve stomatologii • 32. Molekulární diagnostika • 33. Cytogenetika • 34. Laboratorní diagnostika dědičných poruch metabolismu • 35. Toxikologie • 36. Terapeutické monitorování koncentrace léčiv • 37. Laboratorní diagnostika v pediatrii • 38. Laboratorní diagnostika v geriatrii • 39. Instrumentální analýza • 40. Chemometrie • 41. Referenční hodnoty laboratorních vyšetření • Zkratky • Rejstřík