Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 4 knih v ceně 1327 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Dětská kardiologie
prewiev
Název:Dětská kardiologie
Autor:Václav Chaloupecký
Formát:444 stran
Vydáno:2006
ISBN:80-7262-406-7
Vydavatel:Galén
Cena:1500 CZK | Sleva 10 %| 1350 CZK
KoupitVložit do košíku
Od posledního vydání Dětské kardiologie od prof. Šamánka a spoluautorů v roce 1983 došlo v diagnostice a léčbě srdečních onemocnění u dětí ke značným pokrokům. Autoři této monografie rozšířili problematiku dětské kardiologie o postupy při echokardiografickém vyšetření, které má v diagnostice srdečních onemocnění klíčový význam, a pojednávají o nových terapeutických postupech – pokroky v kardiochirurgii, anestezii, resuscitační péči a metodice mimotělního oběhu dnes umožňují provádět primární korekce u naprosté většiny vrozených srdečních vad v časném dětství. Kromě podrobné diagnostiky a léčby vrozených srdečních vad, doplněných bohatou obrazovou dokumentací, je dostatečný prostor v knize věnován zánětlivým a metabolickým srdečním onemocněním, kardiomyopatiím a preventivní kardiologii. Samostatné kapitoly se zabývají poruchami srdečního rytmu, intenzivní péčí, plicní hypertenzí, antikoagulační léčbou a srdeční transplantací. V závěru monografie jsou pro děti se srdečním onemocněním uvedena všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu, výběr povolání, očkování a cestování. Kniha je určena především dětským kardiologům, pediatrům a neonatologům, kteří se s onemocněními srdce v dětském věku pravidelně setkávají. Potřebné informace zde však též najdou kardiochirurgové, kardiologové pro dospělé a anesteziologové, kteří se věnují nemocným s vrozenou srdeční vadou. Autoři kladli důraz především na stručnost, výstižnost a přehlednost textu. Obsah: Předmluva • I. ANATOMIE, EMBRYOLOGIE A FYZIOLOGIE: 1. Anatomie srdce • 2. Základy embryologického vývoje krevního oběhu • 3. Vývoj kontrakce a relaxace srdečního svalu • 4. Fetální krevní oběh • II. VYŠETŘOVACÍ METODY: 5. Klinické vyšetřovací metody • 6. Elektrokardiografie • 7. Rentgenové vyšetření • 8. Echokardiografie • 9. Základy prenatální kardiologie • 10. Diagnostická srdeční katetrizace • 11. Angiokardiografie • 12. Intervenční katetrizace • 13. Radionuklidové metody • 14. Zátěžové vyšetření • 15. Magnetická rezonance • 16. Plicní funkce • III. VROZENÉ SRDEČNÍ VADY: 17. Názvosloví vrozených srdečních vad • 18. Etiologie a výskyt vrozených srdečních vad • 19. Anomální polohy srdce a uložení orgánů • 20. Defekt síňového septa • 21. Defekt komorového septa • 22. Defekt atrioventrikulárního septa • 23. Otevřená tepenná dučej • 24. Aortopulmonální okno • 25. Arteriální trunkus • 26. Anomálie plicních žil • 27. Cor triatriatum • 28. Pulmonální stenóza • 29. Pulmonální insuficience • 30. Fallotova tetralogie • 31. Syndrom aplazie chlopně plicnice • 32. Pulmonální atrézie s defektem komorového septa • 33. Pulmonální atrézie s intaktním komorovým septem • 34. Transpozice velkých arterií • 35. Korigovaná transpozice velkých arterií • 36. Dvojvýtoková pravá komora • 37. Dvojvýtoková levá komora • 38. Dvojvtoková komora • 39. Trikuspidální atrézie • 40. Syndrom hypoplastického levého srdce • 41. Atrézie levostranného atrioventrikulárního ústí • 42. Aortální stenóza • 43. Aortální insuficience • 44. Anomálie kořene aorty • 45. Koarktace aorty • 46. Interrupce aortálního oblouku • 47. Anomálie koronárních arterií • 48. Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory • 49. Anomálie mitrální chlopně • 50. Anomálie oblouku aorty a odstupů větví plicnice • 51. Arteriovenózní píštěle • 52. Anomálie systémového žilního návratu • IV. PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU A SYNKOPA: 53. Poruchy srdečního rytmu • 54. Synkopa a náhlé úmrtí • V. ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ: 55. Infekční endokarditida • 56. Myokarditidy • 57. Onemocnění perikardu • 58. Revmatická horečka • 59. Revmatické srdeční vady • 60. Kardiovaskulární postižení u nemocí pojivové tkáně • 61. Kawasakiho choroba • VI. KARDIOMYOPATIE A JINÁ ONEMOCNĚNÍ SRDCE: 62. Kardiomyopatie • 63. Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnění • 64. Nádory srdce • VII. PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE: 65. Hypertenze • 66. Prevence aterosklerózy v dětství • VIII. LÉČEBNÉ POSTUPY A MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA: 67. Intenzivní péče • 68. Plicní hypertenze • 69. Farmakologické ovlivnění tepenné dučeje • 70. Anémie, polycytémie a poruchy hemostázy • 71. Protidestičková, antikoagulační a trombolytická terapie • 72. Nemocný s funkčně jedinou komorou • 73. Všeobecná doporučení pro děti a mladistvé se srdeční vadou • 74. Srdeční transplantace • 75. Onemocnění cév a lymfatického systému u dětí • Doporučená literatura • Rejstřík