Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Klinická biochemie
prewiev
Název:Klinická biochemie
Autor:Jaroslav Racek
Formát:329 stran
Vydáno:2006
ISBN:80-7262-324-9
Vydavatel:Galén
Cena:690 CZK | Sleva 10 %| 621 CZK
KoupitVložit do košíku
Publikace je určena medikům, ale i klinickým biochemikům a lékařům jiných oborů k postgraduální přípravě a pro každodenní praktickou činnost. Poměrně podrobně jsou probrány kapitoly o preanalytických vlivech na výsledek laboratorního vyšetření, způsob stanovení referenčních mezí a úskalí, se kterými se při tom můžeme setkat, i dialektika vztahu citlivosti a specifičnosti metody z hlediska interpretace. Cílem autorů bylo pomoci medikům a lékařům, kteří se specializují v jiných oborech, než je laboratorní medicína, pochopit tyto souvislosti a umožnit správnou orientaci ve výsledcích, a tedy i racionální indikaci laboratorních vyšetření. Většina textu je věnována klinické interpretaci laboratorních vyšetření. Důraz je kladen na správné pochopení metabolických souvislostí a kapitoly obvykle velice stručně vycházejí z patobiochemických základů. Jsou zčásti voleny podle metod (chemické vyšetření moči, analýza plazmatických bílkovin, dusíkatých katabolitů ap.), jinde jsou texty probírány podle vztahu k určitému orgánu s důrazem na využití k funkční diagnostice (klinickobiochemické vyšetření u onemocnění jater, ledvin, trávicího ústrojí, diagnostika infarktu myokardu ap.). Druhé vydání učebnice Klinická biochemie vychází šest let po vydání prvním. Za tuto dobu se objevilo množství nových poznatků, jiné zastaraly. Nejen proto, že první vydání je zcela rozebráno, ale zejména potřeba údaje aktualizovat si vynutily vydání nové. Autoři věří, že publikace pomůže prohloubit znalosti lékařů v oboru klinické biochemie, a umožní tak lepší komunikaci mezi laboratorními a klinickými pracovišti a zejména racionální cílenou indikaci laboratorních vyšetření a jejich ekonomické využívání. OBSAH: Úvod • 1. Klinická biochemie – vznik a postavení mezi ostatními vědními obory • 2. Preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření • 3. Analytické vlastnosti laboratorní metody • 4. Vlastnosti laboratorní metody z klinického hlediska • 5. Referenční hodnoty laboratorních vyšetření • 6. Kontrola kvality laboratorního vyšetření • 7. Základní vyšetření moči • 8. Bílkoviny krevní plazmy • 9. Nebílkovinné dusíkaté látky • 10. Stanovení aktivity enzymů • 11. Metabolismus vody, sodíku, draslíku a chloridů. Osmolalita • 12. Metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu • 13. Acidobazická rovnováha a její poruchy, krevní plyny • 14. Metabolické bilance • 15. Stopové prvky • 16. Vitaminy • 17. Hormony • 18. Laboratorní vyšetření u diabetu • 19. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy • 20. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu • 21. Laboratorní ukazatele kostního metabolismu • 22. Klinicko-biochemické vyšetření trávicího ústrojí • 23. Parenterální a enterální výživa z hlediska klinické biochemie • 24. Laboratorní vyšetření u onemocnění jater • 25. Diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií • 26. Funkční zkoušky ledvin • 27. Laboratorní vyšetření u urolitiázy • 28. Laboratorní známky zhoubného novotvaru • 29. Dědičné poruchy metabolismu • 30. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku • 31. Laboratorní vyšetření výpotku • 32. Laboratorní vyšetření v těhotenství • 33. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří • 34. Základy toxikologie • 35. Mechanizace, automatizace, robotizace. Využití výpočetní techniky v klinicko-biochemické laboratoři • Seznam užitých zkratek a symbolů • Přehled referenčních rozmezí základních klinicko-biochemických vyšetření • Stručný anglicko-český slovníček odborných termínů • Rejstřík