Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Farmakoterapie vnitřních nemocí
no-image
Název:Farmakoterapie vnitřních nemocí
Autor:Josef Marek a kolektiv
Formát:776 stran
Vydáno:2005
ISBN:80-247-0839-6
Vydavatel:Grada
Cena:990 CZK | Sleva 10 %| 891 CZK
Dvě předchozí vydání této mimořádně úspěšné publikace (jejíž téma zajímá celou lékařskou veřejnost) byla zcela rozebrána, a proto bylo rozhodnuto o jejím novém aktualizovaném vydání. Rychlý vývoj nových léků, jejich indikací a možných úskalí i nutnost upřesnění dosavadních léčebných postupů vyžadovaly od velkého kolektivu autorů (renomovaných odborníků v oboru) ohromné úsilí zejména k zvládnutí značného objemu nových informací a jejich zestručnění do přehledného textu při zachování potřebné hloubky znalosti. Kromě celkové aktualizace byl text rozšířen o kapitolu toxikologie a v kapitole o antibiotické léčbě o antivirotika. Ucelená publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určena pro lékaře všech odborností, význam má ale i pro farmaceuty, lékárníky a studenty. Nelehkého úkolu zvládnout jak dané téma, tak početný kolektiv autorů se zhostil opět skvělým způsobem prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.