Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Terapie karcinomu plic
Dr.Tomáš Borecký23.4.2007
Rtg plic Rtg plic
Karcinom plic je jedno z nejčastějších zhoubných onemocnění. Léčení spočívá v mnoha případech v operaci a následném ozáření, ve velmi časných stádiích onemocnění i jen v samotné operaci. Samotné ozařování v časných stádiích mělo tu nevýhodu, že byla poškozena i okolní zdravá plicní tkáň, což mělo za následek, že výkonnost nemocného byla po této terapii stejně omezena. Při obvyklé terapii lineárním ozařovačem je během jedno- až dvouminutového ozáření zasažena díky dýchacím pohybům i okolní plicní tkáň, která pak tvoří jakýsi lem okolo nádoru. Následkem tohoto nežádoucího ozáření je plicní zánět se všemi jeho důsledky.
V současnosti mohou ovšem radiologové díky moderním postupům přizpůsobit ozařování dýchacím pohybům, čímž se zasažení okolní tkáně omezí na minimum. Tzv. „dýcháním řízené ozařování“ je uzpůsobeno tak, že vlastní ozáření nádoru probíhá jen v určité fázi dýchacích pohybů. Nádor je třídimenzionálně zobrazován a během ozařování tak ze všech směrů kontrolován – pokud se při dýchání jen o několik milimetrů pohne z naplánovaného ozařovacího pole, ozařování je okamžitě zastaveno a spustí se opět , jakmile se nádor vrátí do plánovaného ozařovacího pole.
Uložení plic v hrudníku Uložení plic v hrudníku
Tímto postupem je možné ozářit bronchiální karcinom až do velikosti 4 cm a to s velmi malým počtem ale zato velmi vysokými a cílenými dávkami. Tímo léčebným postupem mohou pacienti dostat šetrnou alternativu k mnohdy zatěžující a rizikové operaci plic. Navíc se též v často těsné blízkosti ozáření nachází srdce a páteřní mícha. Tímto novým způsobem jsou i tyto orgány chráněny před škodlivým zářením.
Tato netradiční metoda „dýcháním řízeného ozařování“ byla nedávno poprvé v Evropě použita radioonkology z Univerzity v Jeně v Německu. Takto ošetřeným byl 80-letý pacient s bronchiálním karcinomem, pro kterého by operace, vzhledem k jeho přidruženým chorobám, byla velmi riziková. Absolvoval devět dvacetiminutových sezení, po kterých se v průběhu šesti týdnů objem nádoru zmenšil na polovinu.
Plíce kuřáka? Plíce kuřáka?
Tato nová metoda by být měla v dohledné době častěji používána právě u pacientů, u kterých operace nepřipadá v úvahu. Jak již bylo řečeno velkou předností tohoto postupu je šetrnost k okolní plicní tkáni a i hrudním orgánům. Bronchiální karcinom je třetí nejčastější nádorové onemocnění. Nejdůležitější rizikový faktor je nikotinismus. Více jak 90% mužů a 60% žen s tímto zhoubným onemocněním byli dlouhodobými kuřáky.