Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zvýšené riziko krvácení?
Dr.Tomáš Borecký27.3.2007
Koronární stent v cévě Koronární stent v cévě
V posledních letech je v rostoucím měřítku v kardiologii užívána antitrombotická kombinace preparátů kyseliny acetylsalicylové (ASA, např. Aspirin, Acylpirin) a clopidogrelu (např. Ticlid). A to u pacientů, kterým byl implantován intrakoronární stent nebo u kterých byla diagnostikována cerebrovaskulární insuficience. Vyhodnocení dat z níže uvedené studie, která zahrnula 470 000 běžných pacientů, ukázalo na 1443 případů závažného krvácení z horní části trávicího traktu. Tyto výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 57 000 osob. A výsledky ?
Monoterapie clopidogrelem zvýší relativní riziko (RR) krvácení o 10% (RR 1,1). Užívání nízkých dávek ASA v kombinaci s antagonisty vitaminu K (Warfarin, Marcumar) nebo dypyridamolu zvýšilo riziko krvácení již faktorem 1,8 (tedy o 80%). Kombinace ASA a clopidogrelu však zvýšila riziko krvácení dokonce 7,4 krát !!!, warfarinu a ASA 5,3krát, a ASA s dypiridamolem 2,3 krát. Dále pro porovnání agresivity kombinace preparátů – závažné krvácení bylo při monoterapii clopidogrelem vyvoláno po 8800 tzv. „terapeutických letech“, ale při kombinaci ASA a clopidogrelu nastalo toto krvácení již po 124 „terap.letech“. Celkově narostl ve sledovaném období počet pacientů s touto antitrombotickou terapií o 425%, což ale i znamená , že čím dál více pacientů s kardiovaskulárnímy problémy je ve zvýšené míře ohroženo krvácivými komplikacemi.
Hallas J.at al.: Use of single and combined antitrombotic therapy and risk of serious upper gastrointestinal bleeding: a population-based case-control study. BMJ 2006, 333, 726-9.