Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Nejlepší odborné knihy za rok 2008
Dr.Tomáš Borecký3.11.2009
Česká lékařská společnost ocenila nejlepší odborné knihy
Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předalo prestižní Ceny za nejlepší vědecké práce za rok 2008. Slavnostní předání se uskutečnilo 27. října 2009 v prostorách Senátu PČR, v Zaháňském salonku Vladštejnského paláce.
První cenu získali MUDr. Viktor Kašák, MUDr. Vladimír Koblížek a kol. za knihu Naléhavé stavy v pneumologii, druhou cenu MUDr. Tomáš Fait, MUDr. Michal Vrablík, prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a kol. za knihu Preventivní medicína, třetí cenu prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., a kol. za knihu Lexikon očkování. Všechny tři knihy vydalo nakladatelství Maxdorf v edici Jessenius. A se zajímavou slevou si můžete koupit Naléhavé stavy v pneumologii i zde v naší knihovně.
Cenu za časopisecké práce získala prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., za soubor 14 prací z oboru neurovědy.
Slavnostní projevy pronesli senátor Milan Štěch, prezident České lékařské společnosti prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc