Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zvýšení platů ?
Dr.Tomáš Borecký14.10.2008
Zvýšení platů pro lékaře až o 30 %?
Nejpozději od ledna 2009 žádá pro nemocniční lékaře Lékařský odborový klub (LOK) zvýšení tarifního platu až o 30 procent. Tarif tvoří polovinu příjmu lékařů. Druhou polovinu tvoří přesčasy a služby. Ve státních nemocnicích tak mají celkem kolem 40.000 korun měsíčně hrubého.
Lepší finanční ohodnocení pro lékaře? Lepší finanční ohodnocení pro lékaře?
Podle předsedy LOK Martina Engela to bude jediná cesta, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích, totiž razantní zvýšení platů. Je to ostatně jeden z dlouhodobých požadavků LOKu. Cílem je postupně dosáhnout až na trojnásobek průměru v zemi. Nyní mají lékaři zhruba dvojnásobek.
Je připraven návrh jednotné mzdové normy – tedy takové, kde budou mít stejné peníze za stejnou práci lékaři jak ve státních, tak i soukromých nemocnicích, kde jsou nyní platy nižší.
Proč byl právě nyní navržen tento požadavek ? Letos se totiž reálné mzdy propadly kvůli inflaci až o sedm procent a zdravotnictví se tím odklonilo od trendu posledních let, kdy se zdravotníkům přidávalo více, aby se dostali na evropskou normu, tedy trojnásobek průměrného příjmu v zemi, jak řekl Engel.
Trojnásobný plat by měl vytvořit základní plat bez služeb, tedy tarif. Příjmy lékařů nesouvisejí ani s ekonomickou silou země. Nejvyšší plat proti průměru mají lékaři v Portugalsku, které jak známo nepatří k ekonomicky nejsilnějším. Plánovaný příliv lékařů z ciziny se též nekoná, spíše naopak a již hrozí uzavírání některých nemocničních oddělení a omezení péče, jako se to nedávno stalo v havířovské nemocnici. Česká lékařská komora varovala, že za současného personálního stavu v nemocnicích již nemůže garantovat kvalitu péče o nemocné.
Plánované posily ze Slovenska nebo Polska nedorazily, resp. se vrátily domů, neboť výrazný nárůst platů ve vlastní domovině se pro ně stal lákavý. U nás nemá pak kdo nahradit chybějící síly. A lékaři z nově přistoupivších EU zemí (Rumunsko a Bulharsko) jdou raději rovnou dál na Západ.
V ČR je cirka 47.000 lékařů, proti loňsku jich o zhruba 600 přibylo. Na 1000 obyvatel připadá 3,6 lékaře a průměr zemí OECD je 3,1. V Česku ale přibývá důchodců a lékařek na mateřské dovolené. Již chybějí lékaři v některých oblastech a v některých odbornostech. Asi nejvíce je to začíná ukazovat na praktických lékařích…