Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Medical Fair - REHAPROTEX
Dr.Tomáš Borecký8.9.2008
REHAPROTEX - přehlídka, která nemá ve střední Evropě konkurenci
Kompletní přehlídka kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, která ve středoevropském prostoru nemá konkurenci. Mezinárodní konference, dny pro zdravotně postižené i odborné semináře. To vše proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 21. - 24. 10. 2008 pod zavedenou značkou REHAPROTEX, který je součástí mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR Brno 2008.
Také letos tento jedinečný projekt obohatí řada novinek, jejichž cílem je rozvinout širokou diskusi na aktuální témata, přivést do Brna české i zahraniční špičkové lékaře, zdravotnický personál, fysioterapeuty, zdravotně handicapované občany i jejich rodiny a širokou veřejnost. Pod tradiční záštitou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Ligy za práva vozíčkářů se během čtyř veletržních dnů uskuteční několik akcí, které stojí za vaši účast na mezinárodního veletrhu MEDICAL FAIR Brno 2008.
Od 1. ledna 2009 se Česká republika ujme předsednictví v Evropské unii. V této souvislosti připravuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR mezinárodní konferenci na téma Evropou bez bariér. Konference se bude konat v rámci doprovodného programu dne 22. 10. 2008 a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chce touto akcí zahájit diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením po členských státech EU. Každá země Evropské unie má soubor mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením. Tyto výhody jsou však v každé členské zemi jiné a jsou pro osoby se zdravotním postižením při cestování do zahraničí nepřenositelné. Obsahem konference bude rozvinout diskusi o těchto podmínkách a nabídnout řešení. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jedná o účasti zahraničních zástupců, mj. z Francie a ze Švédska, neboť předsednictví v EU převezmeme od 1. ledna 2009 právě od Francie a Švédsku je budeme k 1. červenci 2009 předávat. Cílem konference bude vyvinout společnou iniciativu, která v budoucnosti zlepší podmínky pohybu osob se zdravotním postižením v rámci EU.
Na brněnské výstaviště každoročně míří zdravotně postižení, široká veřejnost i veřejnost profesně se zabývající problematikou života s postižením ze všech koutů České i Slovenské republiky i z okolních států. Kromě zajímavých seminářů zde mají jedinečnou příležitost diskutovat také s výrobci a dovozci pomůcek, které usnadňují každodenní život lidí s handicapem. Přímo na ploše využívají návštěvníci veletrhu komplex ní nabídku exponátů a služeb k jejich vzájemnému porovnání – a to z hlediska funkčnosti, cen i dostupného servisu vystavovatelů. Velkou novinku představí ve svém projektu Pro Váš úsměv Liga za práva vozíčkářů. Každý veletržní den bude věnován specielně jednomu tématu, a to dětem, seniorům, sociálním službám a poslední den studiu, práci, volnému času.
V rámci Dne pro děti mohou rodiče zdravotně postižených dětí i pracovníci specializovaných škol získat odborné informace o problematice asistence na běžných a speciálních školách, ranné péči, zážitkové pedagogice. Akce se v rámci paralympijského dne zúčastní známí čeští paralympionici.
Témata pohyb – sport – výživa – relaxace – stárnutí a postižení otevře seminář Zdraví životní styl se zdravotním postižením a ve stáří. Účastníci budou seznámeni s možnostmi pohybových aktivit zdravotně handicapovaných seniorů, odborníci budou podávat informace k problematice civilizačních chorob, jako je cukrovka, obezita, nádorová onemocnění, arteroskleróza, revmatické onemocnění kloubů, alzheimerova choroba, únavový syndrom a řada dalších.
V rámci čtvrtého dne „Sociální služby- vykročení k nezávislosti“ se bude Liga a její spolupracovníci věnovat zákonu o sociálních službách, vzdělávání pracovníků v tomto oboru, komunitnímu plánování a dalším aktuálním tématům.
Poslední den veletrhu zakončí Liga Dnem pro studium, práci a volný čas. Návštěvníci mohou v pavilonu A, kde se Liga za práva vozíčkářů tradičně prezentuje velkým informačním stánkem, dozvědět např. nejnovější informace k pracovnímu uplatnění zdravotně handicapovaných (rekvalifikace, kurzy, projekty EU), možnostem studia v zahraničí i v rámci celoživotního vzdělávání.
Vědět co a jak léčit, znamená léčit úspěšně. To je motto konference Fyzioterapie bez hranic, která se poprvé uskuteční v rámci veletrhu ve dnech 23. – 24. října. Pořadatelé slibují přednášky vysoce erudovaných lékařů a terapeutů z České republiky i zahraničí, prezentace s následným praktickým workshopem, které mají za cíl přispět ke zlepšení diagnostiky i terapie a zvýšit úroveň naší i světové fyzioterapie.