Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Hrozba pro populaci ?
Michal ŠEBEK (CzRC, CSMM)11.8.2008
Aneb jsou nebezpečné viry nyní hrozba pro celosvětovou populaci?
V červnu letošního roku potvrdilo Evropské centrum pro kontrolu a šíření nakažlivých nemocí (ECDC), že prvně byl do Evropských zemí zavlečen virus Marburg, který ovšem pochází ze skupiny takzvaných filovirů, tedy virů, jenž způsobují chorobu známou jako hemoragická horečka. Následkem této vysoce nakažlivé choroby umírají její oběti vlivem masívních krvácení z tělesných orgánů.
Ebola virus Ebola virus
Do Evropy tento virus zavlekla turistka z Holandska, která na počátku června při své turistické cestě navštívila Ugandu, kde po tamní návštěvě jeskyně Maramagambo se nakazila tímto typem viru od zde žijících netopýrů. Podle CDC (centrum pro kontrolu před nakažlivými chorobami) je tento virus natolik nebezpečným pro člověka, že byl skutečně právem zařazen mezi patogeny hodnocené žebříčkem BSL (Biosafety Level). Zcela právem si tak získal své místo na konci této kategorie, stejně jako například hodně známé viry Ebola či Hanta. Všechny tyto viry patří do kategorií BSL 4 – nejvyšší stupeň. Přenašeči těchto virů – Marburg a Ebola – jsou zelené opice, v případě viru Hanta jsou hlavním přenašečem krysy.
V případě filovirů se tak dá hovořit nejvyšší kategorii nebezpečí a rizika nákazy, které nelze v praxi nijak léčit, nelze před nimi ochránit pomocí vakcín. Zkrátka se jedná o vysoce rizikové patogeny, před nimiž zkrátka není žádné ochrany a nelze po nakažení oběti skutečně vyléčit. Jedinou vyjjímkou však zůstává symptomatická terapie, která však má za cíl zmírnit průběh choroby. Navzdory i této základní – podpůrné - léčbě však většina nemocných po několika dnech, nejpozději do dvou týdnů od prvních příznaků zpravidla umírá v útrpných mukách.
Stejně jako hemoragická horečka, způsobená viry Ebola a Marburg, tak i v poslední době se v Evropě rozmohl v blízkosti oblasti Ravenna (severovýchod Itálie) i virus Chikungunya, který je přenášen komáry. I tato zmíněná nákaza patří mezi vysoce nebezpečné, způsobující v některých případech i smrt jimi postižených osob. Horečka chikungunya je virové onemocnění, které se v tropických oblastech přenáší bodnutím moskyta Aedes aegypti. Tento moskyt není žádné neviňátko a v tropických oblastech přenáší rovněž žlutou zimnici nebo horečku dengue. Na rozdíl od těchto nebezpečných chorob je virus horečky chikungunya schopen šířit se také prostřednictvím moskyta Aedes albopticus (tzv. „tygří moskyt“), který se vyskytuje v Itálii, také na Balkáně a ve Francii. Virus Chikungunya se tak jednoznačně řadí mezi takzvané vektorové tropické nákazy.
Marburg virus Marburg virus
Je proto jen otázkou času, kdy svět bude zasažen plošnou nákazou nějakého z nebezpečných patogenů. Jak mnoho epidemiologů v minulosti prohlásilo, bude lidstvo jako takové vystaveno vlivem zvýšeného cestovního ruchu, nákazám, o jakých jsme měli doposud možnost si jen přečíst v odborných publikacích na podobná témata.
Cestovní ruch se tak stává skutečně jednoznačně hlavním zdrojem, a současně i způsobem šíření těchto vysoce virulentních nákaz po celém světě. Mnoho cestovatelů využívá leteckou přepravu k cílovým místům, kde se lze s nákazami setkat. Je jen otázkou času, kdy bude i takováto z nebezpečných nákaz zavlečena do Evropy a naší republiky.