Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Lidé s autismem: rozumíme jim?
Dr.Kšírová Anna10.5.2008
Řada lidí zná autismus z filmu Rain Man Řada lidí zná autismus z filmu Rain Man
Poruchy autistického spektra už nejsou pro běžného člověka úplnou neznámou, filmoví znalci si jistě vzpomenou na slavného Rain Mana s Dustinem Hoffmanem, a řada lidí si pod pojmem „autista“ představí geniálního podivína. Málokdo ovšem tuší, jak se liší svět někoho, kdo má poruchu autistického spektra (PAS), od toho, kdo ji nemá. Je pak snadné v komunikaci s lidmi s autismem chybovat a způsobit tak nedorozumění vedoucí až izolaci. Přitom je velmi pravděpodobné, že se za život s někým takovým potkáte, vzhledem k tomu, že autismus má jeden člověk z přibližně 400 lidí. Zde se nebudu zabývat příčinami a druhy autismu, to můžete najít například na vynikajících stránkách Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA). Zde najdete především informace o specifickém chování lidí s poruchou autistického spektra.
Jaký je svět lidí s autismem a jak s nimi jednat?
Autismus se obvykle projeví u dětí do tří let věku Autismus se obvykle projeví u dětí do tří let věku
Lidé s poruchou autistického spektra mají problémy především v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Jejich inteligence může být průměrná i nadprůměrná, ale ve většině případů bývá spíše pod průměrem. Mají potíže s odhadováním kontextu situace, nedostatečnou intuici a malou schopnost empatie, což může vést k tomu, že se lidé s autismem raději kontaktů s ostatními začnou stranit, protože jim přinášejí velkou úzkost a nervozitu. Hrozí pak nebezpečí, že skončí jako závislí na alkoholu, bezdomovci nebo jako stálí klienti psychiatrické léčebny. Proto je nesmírně důležité, aby lidé, kteří s člověkem s PAS přicházejí do styku, věděli, jak se k němu chovat. Porucha v komunikaci se projevuje tak, že dotyčný nerozumí nonverbální komunikaci – to znamená, že například nedokáže „číst“ výrazy obličeje. Nerozliší třeba, zda se na něj mile usmíváte nebo zda se mu vysmíváte. Stejně tak nerozumí idiomům (jinotajům) – pokud člověku s PAS řeknete, aby hodil špatně udělaný výrobek někomu na hlavu, může se stát, že buď půjde a opravdu doslovně udělá, co po něm chcete, nebo se zhroutí, protože váš příkaz zcela odporuje všem pravidlům slušného jednání, kterým se dotyčný naučil.
Problematický je oční kontakt, který lidé s PAS nenavážou buď vůbec, nebo ho udrží jen krátkou chvilku. Dalším kamenem úrazu může být malá schopnost přizpůsobení se nové situaci a porucha plánovacích funkcí – proto lidé s autismem tolik lpí na pravidelném a neměnném denním režimu. Je tedy nutné je o změnách informovat včas, jasně jim stanovit náplň jejich práce či jiné činnosti, její přesné časové vymezení – to znamená rozebrat ji do mnohem větších podrobností, než je obvykle zvykem. Je též dobré sepsat rozvrh práce či činnosti – jako byste ji psali pro někoho, kdo o tom nikdy nic neslyšel. Pokud se vyskytne nějaký zádrhel či chyba, je potřeba nehledat za tím úmysl pracovníka, ale vysvětlit činnost do hlubších detailů. Je také dobré jim nezadávat úkoly nad rámec jejich pracovních povinností, mohou pak zareagovat nečekaně agresivně. Problémem bývá také dovolená – změna, po které většina populace tolik touží, pro lidi s autismem znamená úzkost a nervozitu. Jedna žena, která pracuje v obchodě, proto během své dovolené chodila nakupovat do práce ve stejnou dobu, kdy za normálních okolností pracovala, aby se alespoň částečně přiblížila stereotypu, který pro ni byl tolik uklidňující.
Autismus je způsoben funkční poruchou některých částí mozku Autismus je způsoben funkční poruchou některých částí mozku
Charakteristickým znakem lidí s poruchou autistického spektra jsou omezené a nutkavé zájmy, často dosti neobvyklé. Pokud jsou tyto zájmy společensky využitelné, mohou napomoci úspěšnému pracovnímu uplatnění – například programování, jakákoli umělecká činnost, hudba, astronomie, učení se cizím jazykům… Některé zájmy ale naopak jakékoli pracovní uplatnění znemožňují – například záliba v počítání kanálů na ulici, které se dotyčný věnuje každý den, velmi znesnadňuje pracovní zařazení.
Nejlepší je tedy být co nejvíce předvídavý, hovořit bez jinotajů, vyvarovat se sarkastických poznámek. Nutná je tolerance a snaha o porozumění. Velmi důležité je dopředu upozornit takového člověka na případné změny dostatečně dopředu. Pokud jim zadáváme nějaké úkoly, je dobré jasně stanovit, co a jak mají plnit. Lidé s PAS jsou často velmi věrnými a pracovitými zaměstnanci, pokud jsou správně motivováni.
V každém případě je potřeba si uvědomovat, že svět člověka s poruchou autistického spektra je stejně dobrý jako svět kohokoli jiného – je řada věcí, které se od nich můžeme přiučit. Není dobré automaticky usoudit, že jsou to samotáři – jsou tací, kteří jsou raději sami, ale najdou se mezi nimi i ti, kdo o lidskou společnost velmi stojí, jen to dávají najevo zvláštním způsobem, který většina lidí nechápe jako touhu po kontaktu. Ač je autismus zatím nevyléčitelný, je třeba se uvědomit, že kvalita života lidí, kteří ho mají, nemusí být snížená – pokud se k nim bude okolí chovat s láskou a porozuměním, které si zaslouží.
Zdroje informací:
Pokud jste v kontaktu s někým, kdo má poruchu autistického spektra, je dobré si sehnat co nejvíc informací. Existuje řada zdrojů, v nichž naleznete informace, rady, podporu a útěchu:
www.apla.cz – asociace pomáhající lidem s autismem
Tonny Attwood: Aspergerův syndrom, Portál Praha
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek: Dětský autismus, Portál Praha
Sarah Newman: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením, Portál Praha
Wendy Lawson: Život za sklem, Portál Praha – zpověď ženy s Aspergerovým syndromem