Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zprávy o veletrhu MEDICAL FAIR
Dr.Tomáš Borecký25.4.2008
Premiéra Dne onkologických technologií
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR BRNO / CENTRAL EUROPE se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 21.-24. října 2008.
Tato přehlídka perspektivních medicínských oborů se bude mj. letos věnovat prezentaci odvětví, která se rozvíjí v České republice i okolních státech: asistovaná reprodukce, chirurgie a onkologie. Jednotlivá témata budou na veletrhu představena jak v rámci výstavní plochy, tak budou diskutována lékařskou veřejností během odborného kongresu Medical Fair Brno. Právě onkologii bude premiérově věnováno celodenní sympozium, jehož pořadatelem je Masarykův onkologický ústav v Brně a akciová společnost Veletrhy Brno.
Základem úspěšné onkologické léčby je samozřejmě včasná diagnostika, dostupné vybavení a v neposlední řadě i znalosti lékařů. Reálný pokrok v onkologii dnes určují nové technologie - diagnostické, laboratorní, zobrazovací, informační i léčebné.
Den onkologických technologií (DOT) proběhne při veletrhu MEDICAL FAIR BRNO / Central Europe dne 23.10.2008, a to na téma „Novinky v laboratorních metodách pro onkologii“. Otevřeně, kvalifikovaně, odborně a kriticky budou prezentovat přední tuzemští i zahraniční odborníci nejnovější informace o vývoji a pokroku v onkologických oborech, které usnadní orientaci v současné technice a moderních technologiích pro onkologii. Účast na sympoziu DOT bude kreditována.
V laboratorní diagnostice disponuje Masarykův onkologický ústav unikátním zařízením pro proteomiku SELDI, které analyzuje bílkovinná spektra buněk i tělních tekutin. Pro analýzu nádorové tkáně užívá patologické oddělení molekulární sondy odhalující specifické znaky, defekty či receptory. Oddělení genetiky MOÚ dokáže odhalit a sekvenční analýzou dále popsat geny zvyšující významně riziko rakoviny, které jsou přenášeny v rodinách. Výzkumné týmy experimentální onkologie v ústavu získávají každoročně svými kvalitními výsledky významnou podporu z grantových agentur.
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se účastní mezinárodního veletrhu v Brně pravidelně také vlastní expozicí. Každoročně zde informuje zejména širokou veřejnost o prevenci onkologických onemocnění. „Po celou dobu veletrhu jsou ve stánku k dispozici pracovnice Onkologického informačního centra MOÚ s materiály o jednotlivých onkologických diagnózách, léčebných postupech a prevenci a také pracovnice Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření v MOÚ,“ řekla tisková mluvčí MOÚ Zuzana Joukalová. MOÚ v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jediný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci.
Ročně ambulancemi MOU projde více než 180 tisíc lidí a je tu hospitalizováno zhruba sedm tisíc pacientů. „Je to jediné zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, kterému se podařilo získat akreditaci od nezávislé Spojené akreditační komise ČR, a to na nejdelší možnou dobu tří let,“ konstatovala Joukalová. MOÚ integruje pro boj s rakovinou celou řadu specializovaných oborů. V současné době se již podařilo všechna oddělení ústavu dostat na velmi moderní technologickou úroveň a jsou zde i velmi unikátní zařízení.
Den onkologických technologií bude i v příštích letech tradiční součástí odborného programu veletrhu Medical Fair Brno / Central Europe. Témata se budou střídat v tříletém periodickém cyklu tak, aby účastníci této prestižní akce byli aktuálně informováni o nejnovějších technických a technologický poznatcích pro využití v boji se zhoubnými nádory. V roce 2009 bude DOT věnován novinkám v zobrazovacích metodách pro onkologii, na ty naváží v roce 2010 Novinky v terapeutické technice pro onkologii.
Přihlášku na Den onkologických technologiích můžete získat na adrese: Veletrhy Brno, a.s., Veronika Marečková, Výstaviště 1, 647 00 Brno, mail, tel.: 54115 1111.
Aktuální informace o programu DOT i veletrhu budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách Medical Fair a www.mou.cz.