Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
PROSAZ - telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež
Dr.Tomáš Borecký25.3.2008
Pokud potřebujete pomoc či jen konzultaci se svým zdravotně postiženým dítětem neobávejte se využít služeb občanského sdružení PROSAZ, které se již od roku 1991 zabývá právě tímto druhem pomoci. Zde vám ho v krátkosti představíme:
  • Název: PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
  • Právní forma: občanské sdružení
  • Sídlo: Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2526, PSČ: 158 00
  • IČO: 43005853
  • Registrace: VSC/1-7789/91-R
  • Statutární zástupce: Iveta Pešková-předseda, Bc.Michal Polonyi-místopředseda
  • Vedoucí projektu telefonické krizové linky : Iveta Pešková
  • Současná kapacita: 40 hovorů/den
Prosaz logo Prosaz logo
Cíl projektu, rozsah poskytovaných služeb
Hlavním záměrem projektu a jeho celkovým cílem je umožnit zdravotně postiženým dětem a mladistvým (případně jejich rodičům a dalším osobám, které jsou s těmito dětmi v úzkém kontaktu) odborně konzultovat aktuálně vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo řešit náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech, které tyto děti nebo jejich blízcí přechodně nemohou řešit vlastními silami tak, aby tyto děti a mladiství mohli naplňovat své přirozené potřeby.
Vzniklé potíže přitom mohou být charakteru zdravotního, psychického, psychosociálního, sociálně právního či týkající se obecných problémů života se zdravotním postižením. Cílem projektu je tedy vytvořit linku telefonické krizové pomoci a poradenství, která je v provozu 24 hodin denně a slouží zdravotně postiženým dětem. Telefonickou krizovou pomoc zajišťují odborně vyškolení konzultanti, dále externě spolupracující odborníci na jednotlivá témata (psycholog, speciální pedagog, právník, lékař) a sociální pracovník poskytující terénní pomoc.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
telefonickou krizovou pomoc - tedy krizovou práci s klientem spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s konzultantem linky (celá ČR)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci, při vyřizování běžných záležitostí aj. (zejména pražští klienti)
odbornou konzultaci – a pomoc v oblasti zdravotní, psychologické, sociální či pedagogické - konzultace v oblasti vzdělávání, případně pracovního uplatnění (celá ČR)
navazující služby - možnost využívání stávajících aktivit žadatele (asistenční služba, rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské tábory, kulturní a společenské akce, sportovní aktivity vhodné i pro velmi těžce postižené jedince (celá ČR)
Cílová skupina Cílovou skupinou jsou zdravotně postižené děti a mladiství, dále v případě potřeby jejich rodiče popř. osoby v blízkém kontaktu s těmito dětmi
Časová a místní dostupnost služby Linka je v provozu 24 hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Linku je možné bezplatně využívat z celé ČR na čísle 800 246 642.
Řešení stížností, připomínkyKaždý uživatel má právo podat stížnost. Stížnost je možné podat písemně, telefonicky, faxem nebo el. poštou. Písemnou stížnost je oprávněn přijmout každý zaměstnanec sdružení PROSAZ, ostatní formy stížnosti přijímá statutární zástupce sdružení a vedoucí TKP Stížnosti dále řeší pouze vedoucí TKP, který také kontaktuje stěžovatele. Anonymní stížnosti nejsou řešeny, může k nim být, ale přihlíženo.
Kontaktní informace :
Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5, IČ: 43005853, email: prosaz@prosaz.cz
tel./fax: 251 61 44 69
Prosaz 1